Szczegółowy opis ptaków

Zataczająca przysłowiowe kółka kukułka to, kojarząca się najprawdopodobniej każdemu z nas, zapowiedź wiosny. Kukułka zwyczajna to wędrowny ptak średniej wielkości, który z dumą przedstawia ród kukułkowatych. Zasięg występowania kukułki zwyczajnej jest dosyć szeroki. Zamieszkuje ona strefę umiarkowaną, a także pokrytą lasami część Euroazji i Afryki. Zobaczyć ją można również na terenach Azji i w Europie, w której skrzętnie pomija tylko i wyłącznie Islandię.

Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaka jest intensywność występowania tego gatunku w naszym kraju, bowiem w niektórych regionach jest on bardziej, a w innych mniej, liczny. Przeważnie spotkać go można na niżowym obszarze kraju. Zamieszkuje on także rozmaite krajobrazy- począwszy od lasów i zadrzewień, przechodząc przez tereny rolnicze, kończąc na pobliżu trzcinowisk znajdujących się przy wodnych zbiornikach.

orzeł

Sylwetka kukułki zwyczajnej jest dosyć smukła. Jej ogon jest długi oraz klinowaty. Ubarwienie samca i samicy wyraźnie pozwala na rozróżnienie płci osobników. Samiec ma jasnoszarą powierzchnię ciała, głowę, szyję i pierś, zaś ogon jest wyraźnie ciemniejszy, z białymi plamami i typową pręgą końcową. Spód ciała pokrywa z kolei poprzeczne prążkowanie w kolorze biało-szarym. Czytaj dalej Szczegółowy opis ptaków